ราเลห์ / Raleigh

Raleigh US head badge

แถมรถจักรยานชื่อด้งให้ด้วย ได้ชื่อมาจากถนน ‘ราเลห์’ ในน้อตติ้งแฮม

ซึ่งตั้งเป็นที่ระลึกให้ท่านเซอร์ว้อลเตอร์ ราเล่ห์ ยอดนักสำรวจชาวอังกฤษในสมัยควีนวิคตอเรีย

บริษัท Raleigh Cycle Co. ตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.๑๘๘๗ และยังผลิตจักรยานชั้นยอดมาจนทุกวันนี้

This entry was posted in ชื่อดัง and tagged . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>