แม่น้ำอะเมซอน / Amazon

Meeting of Waters is the confluence of the Rio Negro (black) and the Rio Solimões (sandy) near Manaus, Brazil.

"Meeting of Waters" is the confluence of the Rio Negro (black) and the Rio Solimões (sandy) near Manaus, Brazil.

ฝรั่งออกเสียงว่า ‘แอ๊ม-ม่ะซอน” แม่น้ำสายนี้ยาวเป็นอันดับสองของโลก (รองจากแม่น้ำไนล์) คือประมาณเกือบ ๔,๐๐๐ ไมล์ แต่อะเมซอนลึกและกว้างกว่าแม่น้ำไนล์มาก หากรวมความกว้างเข้าด้วยกันจะมีขนาดประมาณสองเท่าของประเทศอินเดีย

อะเมซอนมีต้นน้ำอยู่ในเปรู ไหลผ่านบราซิล ไปออกที่มหาสมุทรแอตแลนติก เป็นแม่น้ำที่มีพันธุ์ปลามากที่สุดในโลก (รวมทั้ง Piranha หรือปิรันยาปลาดุติดอันดับโลกนั่นด้วย)

ตามประวัติว่า นักสำรวจชาวสเปนไปพบแม่น้ำสายนี้ประมาณปี ค.ศ.๑๕๐๐ พร้อมกันก็ไปเจอะกลุ่มนักรบพื้นเมืองหน้าตาเกลี้ยงเกลา ไม่มีหนวดเครา ทำให้นึกถึงหญิงชาวอเมซอนในตำนานกรีกซึ่งเป็นนักรบแคล่วคล่อง เก่งกล้าเหมือนชาย เลยโมเมตั้งชื่อแม่น้ำว่า ‘อะเมซอน’ ไปด้วย ทำให้เรียกกันมาจนทุกวันนี้

คำว่า ‘อะเมซอน’ นั้น มีความหมายแปลก ‘อ’ แปลว่า ‘ไม่’ หรือ ‘ไม่มี’ ใช้เหมือนกันแทบทุกภาษา

ส่วน ‘เมซอน’ แปลว่า ‘ถัน’ ทั้งนี้เพราะพวกนักรบอะเมซอนจะตัดนมทิ้งเสียข้างหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกะกะเวลายิงธนู

บริษัทขายของทางอินเตอร์เนตเลือกใช้ชื่อว่า amazon.com คงเป็นมงคลนามเพราะกลายเป็นบริษัทใหญ่โตภายในเวลาไม่กี่ปี

This entry was posted in ชื่อดัง and tagged . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>